Selasa, 10 Februari 2015

MEMILIH ORANG MENJADI SEORANG SAHABAT YANG BAIK.

Menurut Imam Ghazali (melalui Kitab Bidayatul Hidayah), “di dalam memilih sahabat hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Maka jangan engkau bersahabatkecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat.
Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Seseorang itu mengikut agama (cara hidup) sahabatnya,oleh kerana itu hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Maka apabila engkau mahu mencari sahabat yang engkau jadikan dia sebagai sahabat di dalam menuntut ilmu dan di dalam urusan agamamu dan duniamu, maka hendaklah engkau tuntut (pastikan) daripadanya, engkau pastikan pada dirinya 5 syarat:

1. Orang Yang Berakal
“Bersahabat dengan orang yang bodoh, kerana akibatnya akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati dan paling baik yang engkau dapatkan daripadanya ialah engkau terselamat dari mudaratnya ketika dia berusaha untuk memberi manfaat kepadamu. Kerana musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh”.(Sumber dari Kitab Bidayatul-Hidayah)

Berikut ini sekilas mengenai akal dan betapa pentingnya akal dalam beragama. Lawan dari akal adalahjahl, atau sering pula diistilahkan dengan hawa nafsu. Kita semua tahu, ditinjau dari keberadaan akal dan nafsu, mahluk-mahluk yang Allah kurniakan kemampuan berfikir itu ada tiga jenis:
- malaikat - yang dikurniakan akal saja, tanpa nafsu;
- hewan - yang hanya dikurniakan nafsu, tanpa akal; dan
- manusia dan jin - yang Allah SWT kurniakan akal dan nafsu.


Ayat-ayat Al-Quran berikut dengan tegas memaksa kita untuk menyimpulkan bahwa hanya kaum Muslimin yang Mu’min yang menggunakan akal dengan sebaik-baiknya mengikut syari'at Islam. Kaum yang lain - kafirin, musyrikin, munafikin (Islam pada nama sahaja), Nasrani, Yahudi, ataupun lainnya telah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai kaum yang tidak berakal (laa ya’qilun). Rujukan ayat-ayat Al-Quran adalah sebagaimana berikut:

1. 
(Surah Al-Baqarah 164)

Mafhumnya:
“Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi; dan pertukaran malam dan siang; dan (pada) kapal-kapal yang belayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia; demikian juga (pada) air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta Ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang; demikian juga (pada) peredaran angin dan awan yang tunduk (kepada kuasa Allah) terapung-apung di antara langit dengan bumi; sesungguhnya ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaanNya, kebijaksanaanNya, dan keluasan rahmatNya) bagi kaum yang menggunakan akal fikiran (liqaumiy ya’qiluun)”.

2. 
(Surah Al Jatsiyah:Ayat 5)

Mafhumnya:
“Dan (pada) pertukaran malam dan siang silih berganti, dan juga (pada) rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit, lalu Ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta (pada) peredaran angin, (semuanya itu mengandungi) tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah, kekuasaanNya, kebijaksanaanNya, serta keluasan rahmatNya) bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran (liqaumiy ya’qiluun).” 


3. 
(Surah Al Baqarah: Ayat 171)

Mafhumnya:
“Dan bandingan (orang-orang yang menyeru) orang-orang kafir, samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja; mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta; oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya (laa ya’qiluun)”.


4.
(Surah Al Maidah: Ayat 58)
Mafhumnya:
“Dan apabila kamu menyeru untuk mengerjakan shalat, mereka menjadikannya (shalat itu) sebagai ejek-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah karena mereka suatu kaum yang tidak berakal (laa ya’qiluun)”.


5. 
(Surah Al Anfaal:Ayat 22)

Mafhumnya:
“Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang melata di sisi Allah ialah orang-orang yang pekak lagi bisu, yang tidak mau menggunakan akal (alladziina laa ya’qiluun)”.


6. 
 (Surah Yunus:Ayat 42)

Mafhumnya:
“Dan di antara mereka (yang ingkar) itu, ada yang datang mendengar ajaranmu; maka engkau (wahai Muhammad) tidak berkuasa menjadikan orang-orang yang pekak itu mendengar kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mau berakal (laa ya’qiluun)”.


7. 
(Surah Yunus: Ayat 100)
Mafhumnya:
“Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman melainkan dengan izin Allah; dan Allah menimpakan azab (arrijsa) atas orang-orang yang tidak mau berakal (laa ya’qiluun)”. 8. – Hati untuk berakal
(Surah Al Hajj: Ayat 46)
Mafhumnya:
“Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya - dengan melihat kesan-kesan yang tersebut - mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami (ya’qiluuna bihaa), atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar? (Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna) kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada”.


9. 
(Surah Al Furqan: Ayat 44)
Mafhumnya:
“Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami (ya’qiluun)? Mereka hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi”.


10. 
(Surah Al Ankabut: Ayat 63)
Mafhumnya:
“Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: "Siapakah yang menurunkan hujan dari langit, lalu Ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya?" Sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah". Ucapkanlah (wahai Muhammad): "Alhamdulillah", bahkan kebanyakan mereka tidak memahami (laa ya’qiluun)”.


11. 
(Surah Al Hasyr: Ayat 14)
Mafhumnya:
“(Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik) dengan keadaan bersatu padu sekalipun, tidak berani memerangi kamu melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kukuh, atau dari sebalik tembok. (Sebabnya): permusuhan di antara mereka sesama sendiri amatlah keras; engkau menyangka mereka bersatu padu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu, kerana mereka adalah kaum yang tidak berakal (qaumul laa ya’qiluun)”.

Setelah jelas penegasan Al-Quran bahwa hanya kaum mu'minin sajalah yang menggunakan akalnya, sedangkan kaum lainnya adalah tidak berakal, maka tidak ada kesimpulan lain selain bahwa akal menduduki posisi sangat penting dalam beragama dan berkehidupan. Kita harus menggunakan akal kita jika kita ingin selamat mencapai tujuan ukhrawi kita.
Oleh itu carilah SAHABAT yang Islam mukmin yang sudah tentunya akan mampu ingat-mengingatkan kita antara satu sama lain. Bukan kepada orang Islam yang hanya pada nama sahaja, non-muslim, athies atau sebagainya.

2. Orang Yang Baik Akhlaknya
“Maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jahat perangainya, iaitu orangyang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah dan ketika dia dirangsang oleh nafsu syahwatnya”(Sumber dari Kitab Bidayatul-Hidayah).

Sebagai seorang hamba, perkara pokok yang menjadi asas kepada kita semua adalah mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.
Firman Allah: 
(Surah Al-Ahzab : Ayat 36 )
Mafhumnya:
" Seorang mukmin yang baik, lelaki atau perempuan, tidak akan membantah apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul – Nya, dan orang yang mengingkari Allah dan Rasul sesungguhnya dia adalah orang yang sesat. " 
Berikut adalah yang menjadi ukuran kepada kebaikan akhlak bagi seseorang itu.

i. Beribadah kepada Allah. 

Ibadah dapat membentuk akhlak mulia. Melalui ibadah, tingkahlaku kita akan sentiasa terkawal dan dijaga daripada melakukan maksiat atau kemungkaran.

Firman Allah:
( Surah Al-Ankabut : Ayat 45 )
Mafhumnya:
 Dirikanlah solat, sesungguhnya solat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar,  dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. "
Kita hidup kerana Allah, bekerja kerana Allah dan mati pun kerana Allah juga. Semuanya menjadi ibadah jika dilakukan kerana Allah S.W.T .
Firman Allah S.W.T:
( Surah Al-An’am : Ayat 162 ) 
Mafhumnya: 
" Katakanlah wahai Muhammad; Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekelian alam." 


ii. Berbuat Baik Kepada Ibu Bapa. 

Tiada siapa yang boleh menafikan jasa dan pengorbanan ibu bapa sungguh besar ertinya. Tanpa usaha mereka siapalah kita sekarang. Ibu bapalah yang bertungkus-lumus mendidik dan mengasuh kita sejak kecil lagi. Merekalah yang turut mencorakkan kebahagiaan dan keselesaan hidup kita sekarang. Oleh itu, sebagai membalas jasanya, kita mestilah taat dan menghormati mereka seperti mana yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran:

(Surah Al-Isra : Ayat 23-24 ) 
Mafhumnya: 
Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun).

Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil."


iii. Mensyukuri Nikmat Allah 

Orang yang bersyukur adalah manusia yang bertuah kerana Allah akan menam-bahkan nikmat kepadanya selama mana ia mensyukuri segala pemberian yang diperolehinya. Manakala orang yang tamak adalah orang yang rugi kerana mereka tidak dapat merasakan nikmat sebenar daripada pemberian Allah S.W.T. 
Sebagai manusia yang telah banyak menerima anugerah Allah, Kita sepatutnya selalu bersyukur kepada Allah. Dan sebagai tanda menghargainya, kita hendaklah menjadi insan yang lebih bertakwa dan beramal soleh. 

Firman Allah:
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
Yang bermaksud:
" Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu : Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan tambah nikmatKu kepada kamu, dan sesungguhnya jika kamu kufur ( ingkar ) sesungguhnya azabKu amatlah pedih. " 
(Surah Ibrahim : Ayat 7 )
 

iv. Jangan Mencemuh Atau Merendah-rendahkan Orang Lain 

Semua orang mahu dirinya dihormati. Semua orang suka dipuji dan tidak mahu dicaci. Oleh itu kita perlu menghormati orang lain terlebih dahulu jika ingin orang lain menghormati kita. Jika kita mahu dihormati, Kita hendaklah berkelakuan baik, mengawal tingkahlaku daripada perbuatan yang tidak elok.Lakukanlah kerja yang lebih berfaedah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat.
Firman Allah:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
Yang bermaksud:
" Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah sesuatu puak di kalangan kamu ( lelaki dan perempuan ) mencemuh dan merendah-rendahkan puak yang lain, kerana boleh jadi puak yang dicemuh itu lebih baik daripada yang mencemuh ; dan janganlah kamu menyatakan keaiban orang lain dan jangan pula kamu panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk…" 
( Surah Al-Hujurat : Ayat 11 )
 

v. Jangan Memboros Atau Membazir 

Pengguna berhemah adalah pengguna yang bijak. Kita berbelanja hendaklah berdasarkan keperluan, mengikut kemampuan dan tidak keterlaluan. Orang yang berbelanja melebihi keperluan adalah orang yang dimurkai Allah.
Firman Allah yang bermaksud:
"… Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau-lampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara syaitan, sedangkan syaitan itu adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya." 
(Surah Al-Isra’ : Ayat 26-27 )
 

vi. Bersangka Baik. 

Kita hendaklah bersangka baik terhadap orang lain dalam setiap atau semua perkara. Inilah yang dikatakan ‘positive thinking’ . Allah melarang kita bersangka buruk kerana prasangka adalah sejenis penyakit psikologi yang amat sukar diubati.
Firman Allah yang bermaksud:
"Wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan prasangka kerana sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah pula mencari-cari kesalahan orang lain…" 
( Surah Al-Hujurat : Ayat 12 )
 

vii. Sabar Menghadapi Ujian. 

Sifat sabar memberi daya tahan kepada manusia yang pro-aktif. Manusia yang sabar tidak akan berputus asa walaupun menempuh ujian yang getir daripada Allah S.W.T. Sabar sepatutnya dijadikan perisai oleh generasi sekarang untuk mengharungi cabaran dunia moden. Manusia yang sabar dan lebih berdaya saing akan cepat matang berbanding orang lain.
Firman Allah yang bermaksud:
"Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu ( ketika menghadapi kesukaran dalam mengerjakan kebajikan ) dan kuatkanlah kesabaran kamu…" 
(Surah Ali-Imran : Ayat 200 )

Dalam era pembangunan masa kini, umat Islam amat perlu menjadikan nilai-nilai murni sebagai wadah keluhuran akhlak. Jika akhlak sudah mula sebati dengan jiwa masyarakat, penyakit sosial seperti yang berlaku pada hari ini dapat dihindarkan. Oleh itu jadikanlah Al-Quran dan hadis hendaklah dijadikan sebagai pedoman agar hidup kita bahagia di dunia dan akhirat.


3. Soleh.
“Jangan engkau bersahabat dengan orang yang fasik yang selalu mengerjakan dosa yang besar, kerana oran gyang tidak takut akan Allah itu tidak mengesali dalam membuat dosa yang besar dan orang yang tidak takut kepada Allah tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Bahkan pendiriannya tidak tetap selalu berubah-ubah mengikut keadaan dan tekanan. Maka jauhi dari bersahabat dengan orang yang fasik kerana berterusan melihat perkara-perkara yang fasik dan maksiat itu akan menghilangkan kebencianmu terhadap maksiat tersebut lalu akhirnya engkau merasa ringan hal maksiat dan akhirnya terturut melakukan maksiat”(Sumber dari Kitab Bidayatul-Hidayah).


Selama mana kita melalui kehidupan maka hendaklah beramal kepada agama dan menjauhi larangan Allah.Oleh yang demikian kita diminta jangan berkawan dengan orang yang fasiq (berbuat berdosa besar) dan orang yang tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Dalam hal ini kita perlu jauhkan diri daripada maksiat. Dengan mendekati orang yang berbuat maksiat adalah dikhuatiri kita akan ringan maksiat. Begitu juga denganpengaruh rakan sebaya dan perkara yang mampu kita meremehkan perintah Allah. Sebagai contoh ialah maksiat mengumpat (ghibah) dosanya lebih besar dari pakai cincin emas atau pakai kain sutera. Ini perlu dijauhi.
Berikut adalah mengenai perkara MAKSIAT:
“Seorang mukmin jika berbuat satu dosa, maka ternodalah hatinya dengan senoktah warna hitam. Jika dia bertaubat dan beristighfar, hatinya akan kembali putih bersih. Jika ditambah dengan dosa lain, noktah itu pun bertambah hingga menutupi hatinya. Itulah karat yang disebut-sebut Allah dalam ayat Al-Quran yang maksudnya:
“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.”
 (QS Al-Muthoffifiin : 14) dan (HR Tarmidzi)
Perbuatan Maksiat Dalam Al-Qur’an Allah swt berfirman yang artinya :
“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada ku”
(QS.51:56)

Allah swt menegaskan kepada manusia, bahwa maksud dari penciptaan manusia dan jin adalah hanya untuk beribadah kepada Allah swt, lain tidak. Dalam rangka menunaikan tugas ibadah tersebut, manusia diperintahkan untuk ta’at dan tunduk kepada semua perintah Allah swt, baik yang langsung Allah swt firmankan dalam Al-Qur’an, maupun yang disampaikan melalui sabda Rasulullah saw.
Oleh sebab itulah di dunia ini hanya terdapat 2 golongan manusia.
i- Golongan pertama adalah mereka yang selalu taat pada segala perintah Allah swt dan sunnah Rasulullah saw.
ii- Golongan kedua adalah mereka yang ingkar kepada 2 hal tersebut. Perbuatan ingkar itulah yang disebut dengan maksiat dan setiap perbuatan maksiat itu adalah dosa.
Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziah mengatakan, bahwa orang-orang bodoh mengandalkan rahmat dan ampunan Allah swt sehingga mereka mengabaikan perintah dan larangan-Nya serta lupa dengan azab-Nya yang pedih dan tak mungkin dicegah. Barangsiapa yang mengandalkan ampunanNya tetapi tetap berbuat dosa, dia sama dengan orang-orang yang membangkang.
Nasib Para Pelaku Maksiat

Al-Qur’an telah banyak menceritakan berbagai kejadian dan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat. Cerita tersebut bukanlah sesuatu yang dibuat-buat atau lamunan, apalagi cerita bohong untuk sekadar menakut-nakuti manusia, namun ia benar-benar terjadi dan menjadi tragedi bagi umat manusia. Di antaranya adalah banjir besar yang mencapai puncak gunung pada masa nabi Nuh as yang menjadikan penghuni bumi karam tenggelam, angin puting beliung yang berhembus keras menerbangkan kaum ‘Ad hingga semua mati bagaikan pelepah kurma yang berguguran, guruh dahsyat yang mematikan kaum Tsamud, hujan batu di negeri Sodom pada kaum nabi Luth yang membinasakan semua penghuninya, awan azab berupa mega naungan yang ketika turun bagaikan api yang membakar kaum Syu’aib, tenggelamnya Fir’aun dan kaumnya di Sungai Nil, pekik keras yang menghancurkan orang-orang yang digambarkan dalam Surah Yasin.
Sekali lagi, semua kisah tersebut benar terjadi. Dan penyebab turunnya azab Allah swt tersebut tidak lain adalah perbuatan dosa dan maksiat sehingga semua menjadi pelajaran bagi umat manusia hingga hari Kiamat.
Dalam hadis riwayat Ibnu Majah Rasulullah saw bersabda yang maksudnya:
“Wahai segenap Muhajirin, ada lima hal yang membuat aku berlindung kepada Allah swt dan aku berharap kalian tidak mendapatkannya. Pertama, tidaklah perbuatan zina tampak pada suatu kaum sehingga mereka akan tertimpa bencana wabah dan penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada orang-orang sebelum mereka. Kedua, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan melainkan mereka akan tertimpa paceklik, masalah ekonomi dan kedurjanaan penguasa. Ketiga, tidaklah suatu kaum menolak membayar zakat melainkan mereka akam mengalami kemarau panjang. Sekiranya tidak karena binatang, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Keempat, tidaklah suatu kaum melakukan tipuan (ingkar janji) melainkan akan Allah swt utus kepada mereka musuh yang akan mengambil sebagian yang mereka miliki. Kelima, tidaklah para imam (pemimpin) mereka meninggalkan (tidak mengamalkan Al-Qur’an) melainkan akan Allah swt jadikan permusuhan antar mereka.”
Rasulullah saw juga bersabda yang maksudnya:
“Jika engkau dapati Allah Azza wa Jalla memberikan limpahan kekayaan kepada seorang hamba padahal hamba itu tetap berada di dalam kemaksiatan, maka tak lain hal itu merupakan penundaan tindakan dari Nya” (HR Ahmad)

Selanjutnya baginda (Rasulullah saw) membaca ayat Al-Quran yang artinya:
“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.” (QS Al-An’aam : 44)
Imam Ahmad meriwayatkan, Abi Rafi’ bercerita bahwa Rasulullah saw pernah melewati perkuburan Baqi. Lalu baginda berkata, “Kotorlah engkau, cis … !” Aku menyangka kiranya beliau maksudkan diriku. Baginda bertutur, “Tidak, cuma inilah kuburan si fulan yang pernah ku utus untuk memungut zakat pada bani fulan lalu dia mencuri baju wol dan kini dia sedang dipakaikan baju yang serupa dari api neraka”
Dalam sahih Imam Muslim dikatakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda yang bermaksud:
“Penduduk yang di dunia begelimang kesenangan sementara dia itu termasuk ahli neraka dihadirkan pada hari kiamat untuk kemudian dicelup dengan celupan neraka. Kemudian kepada mereka dikatakan, “Hai ibnu Adam, adakah kau lihat kebaikan ?” Dia menjawab, “Wallahi, tidak ya Rabbi !” Dan manusia yang di dunia paling sengsara hidupnya sementara dia itu calon penghuni surga akan dicelup dengan celupan surga. Lalu kepada mereka akan dikatakan, „Hai ibnu Adam, adakah kau peroleh kesengsaraan ? Adakah kau temui kegetiran ?” Dia menjawab, „Tidak, demi Allah ya Rabbi, tidak kudapati sama sekali.”"
Sedangkan dalam sahih Muslim Rasulullah saw pernah bersabda tentang 3 golongan manusia yang pertama diadili di hari akhir nanti.
- Golongan pertama adalah mereka yang mati syahid. Di antara mereka wajahnya tersungkur dan diseret ke neraka kerana ternyata perang yang telah dilakukannya semata-mata hanya agar disebut pahlawan.
- Golongan kedua adalah orang yang sering membaca Al-Qur’an, rajin menuntut ilmu dan senantiasa mengamalkan pengetahuannya. Namun ternyata mereka juga tersungkur dan diseret ke dalam nereka. Mengapa ? Karena ternyata mereka hanya ingin mendapat gelar sebagai orang alim dan pintar.
- Golongan ketiga adalah seorang laki-laki yang seluruh kekayaannya dia korbankan. Tetapi nasibnya sama dengan kedua golongan sebelumya, ia tersungkur dan diseret ke neraka, karena ia melakukan itu agar dikatakan dermawan.
Masih banyak ayat-ayat Al-Qur’an maupun sabda Rasullah SAW yang menggambarkan akan bencana apa yang dialami oleh orang yang berbuat maksiat. Namun cukuplah kiranya beberapa ayat, hadits dan kisah diatas menjadi pelajaran bagi kita untuk diambil hikmah dan membuat kita meninggalkan perbuatan maksiat.

Selanjutnya terdapat beberapa pengaruh dan bahaya maksiat yang dapat langsung dirasakan oleh setiap diri manusia, seperti yang dituliskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziah dalam bukunya : “Aatsaarul Ma’ashi wa Adhraaruha” (Akibat Berbuat Maksiat).
1. Maksiat Menghalangi Ilmu Pengetahuan 
Ilmu adalah cahaya yang dipancarkan ke dalam hati. Namun, kemaksiatan dalam hati dapat menghalangi dan memadamkan cahaya tersebut. Ketika Imam Malik melihat kecerdasan dan daya hafal Imam Syafi’i yang luar biasa, beliau (Imam Malik) berkata, “Aku melihat Allah telah menyiratkan cahaya di hatimu, wahai anakku. Janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat.
2. Maksiat Menghalangi Rezeki
Jika ketakwaan adalah penyebab datangnya rezeki. Maka meninggalkannya berarti menimbulkan kefakiran. “Seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yang diperbuatnya” (HR. Ahmad)
3. Maksiat Menimbulkan Jarak Dengan Allah 
Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang mengeluh kepada seorang arif tentang kesunyian jiwanya. Sang arif berpesan, “Jika kegersangan hatimu akibat dosa-dosa, maka tinggalkanlah (perbuatan dosa itu). Dalam hati kita, tak ada perkara yang lebih pahit daripada kegersangan dosa di atas dosa.”
4. Maksiat Menjauhkan Pelakunya dengan Orang Lain 
Maksiat menjauhkan pelakunya dari orang lain, terutama dari golongan yang baik. Semakin berat tekanannya, maka semakin jauh pula jaraknya hingga berbagai manfaat dari orang yang baik terhalangi. Kesunyian dan kegersangan ini semakin menguat hingga berpengaruh pada hubungan dengan keluarga, anak-anak dan hati nuraninya sendiri.

Seorang salaf berkata, “Sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah, maka aku lihat pengaruhnya pada perilaku binatang (kenderaan) dan isteriku.”
5. Maksiat Menyulitkan Urusan 
Jika ketakwaan dapat memudahkan segala urusan, maka pelaku maksiat akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi segala urusannya. Maksiat Menggelapkan Hati Ketaatan adalah cahaya, sedangkan maksiat adalah gelap gulita.
Ibnu Abbas ra berkata, “Sesungguhnya perbuatan baik itu mendatangkan kecerahan pada wajah dan cahaya pada hati, kekuatan badan dan kecintaan. Sebaliknya, perbuatan buruk itu mengundang ketidakceriaan pada raut muka, kegelapan di dalam kubur dan di hati, kelemahan badan, susutnya rezeki dan kebencian makhluk.”
6. Maksiat Melemahkan Hati dan Badan 
Kekuatan seorang mukmin terpancar dari kekuatan hatinya. Jika hatinya kuat maka kuatlah badannya. Tapi bagi pelaku maksiat, meskipun badannya kuat, sesungguhnya dia sangat lemah jika kekuatan itu sedang dia tunjukkan, hingga kekuatan pada dirinya sering menipu dirinya sendiri. Lihatlah bagaimana kekuatan fizikal dan hati kaum muslimin yang telah mengalahkan kekuatan fizikal bangsa Parsi dan Romawi.
7. Maksiat Menghalangi Ketaatan 
Orang yang melakukan dosa dan maksiat akan cenderung untuk memutuskan ketaatan. Seperti selayaknya orang yang satu kali makan tetapi mengalami sakit berkepanjangan dan menghalanginya dari memakan makanan lain yang lebih baik.
8. Maksiat Memperpendek Umur dan Menghapus Keberkatan 
Pada dasarnya, umur manusia dihitung dari masa hidupnya. Sementara itu tak ada yang namanya hidup kecuali jika kehidupan itu dihabiskan dengan ketaatan, ibadah, cinta dan zikir kepada Allah serta mementingkan keredhaan-Nya.
9. Maksiat Menumbuhkan Maksiat Lain 
Seorang ulama Salaf berkata, bahwa jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka hal tersebut akan mendorong dia untuk melakukan kebaikan yang lain dan seterusnya. Dan jika seorang hamba melakukan keburukan, maka dia pun akan cenderung untuk melakukan keburukan yang lain sehingga keburukan itu menjadi kebiasaan bagi si pelaku.
10. Maksiat Mematikan Bisikan Hati Nurani 
Maksiat dapat melemahkan hati dari kebaikan dan sebaliknya akan menguatkan kehendak untuk berbuat maksiat yang lain. Maksiat pun dapat memutuskan keinginan untuk bertaubat. Inilah yang akan menjadi penyakit hati yang paling besar.
11. Maksiat Menghilangkan Keburukan Maksiat Itu Sendiri dan Memudahkan Dosa 
Jika orang sudah biasa berbuat maksiat, maka ia tidak lagi buruk memandang perbuatan itu, sehingga maksiat itu menjadi adat kebiasaan. Ia pun tidak lagi mempunyai rasa malu melakukannya, bahkan memberitakannya kepada orang lain tentang perbuatannya itu. Dosa yang dilakukannya dianggapnya ringan dan kecil. Padahal dosa itu adalah besar di mata Allah swt.
12. Maksiat Warisan Umat Yang Pernah Diazab 
Misalnya, homoseksual adalah warisan umat nabi Luth as. Perbuatan curang dengan mengurangi takaran adalah peninggalan kaum Syu’aib as. Kesombongan di muka bumi dan menciptakan berbagai kerusakan adalah milik Fir’aun dan kaumnya. Sedangkan takabur dan congkak merupakan warisan kaum Hud as.
Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa pelaku maksiat zaman sekarang adalah kaum yang memakai baju atau mencontohi umat terdahulu yang menjadi musuh Allah swt.
Dalam musnad Imam Ahmad dari Ibmu Umar disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda, ” 
… Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya.”
13. Maksiat Menimbulkan Kehinaan dan Mewariskan Kehinadinaan 
Kehinaan itu tidak lain adalah akibat perbuatan maksiatnya kepada Allah sehingga Allah pun menghinakannya. Firman Allah yang bermaksud:
“…Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Hajj:18)

Sedangkan kemaksiatan itu akan melahirkan kehina-dinaan, karena kemuliaan itu hanya akan muncul dari keta’atan kepada Allah swt. „ Firman Allah yang bermaksud:
Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu …” (QS. Al-Faathir:10)

Seorang Salaf pernah berdoa, “Ya Allah, anugerahilah aku kemuliaan melalui ketaatan kepada Mu, dan janganlah Engkau hina dinakan aku karena aku bermaksiat kepada Mu.”
14. Maksiat Merosak Akal 
Ulama Salaf berkata, bahwa seandainya seseorang itu masih berakal sehat, maka akal sihatnya itulah yang akan mencagahnya dari kemaksiatan kepada Allah. Dia akan berada dalam genggaman Allah, sementara malaikat menyaksikan dan nasihat Al-Qur’an pun mencegahnya, begitu pula dengan nasihat keimanan. Tidaklah seseorang melakukan maksiat kecuali akalnya telah hilang.
15. Maksiat Menutup Hati 
Allah berfirman:
كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ “Se Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.”(Al-Muthoffifiin:14)


Imam Hasan mengatakan hal itu sebagai dosa yang berlapis dosa. Ketika dosa dan maksiat telah menumpuk maka hatinya pun telah tertutup.

16. Maksiat Dilaknat Rasulullah saw 
Rasulullah saw melaknat perbuatan maksiat seperti mengubah petunjuk jalan, padahal petunjuk jalan itu sangat penting (HR Bukhari), melakukan perbuatan homoseksual (HR Muslim), menyerupai laki-laki bagi wanita dan menyerupai wanita bagi laki-laki, mengadakan praktik suap-menyuap (HR Tarmidzi) dan sebagainya.

17. Maksiat Menghalangi Syafaat Rasul dan Malaikat 
….kecuali bagi mereka yang bertaubat dan kembali ke pada jalan yang lurus, sebagaimana Allah swt berfirman yang bermaksud:

“(Malaikat-malaikat) yang memikul ‘Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan) : “Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyla-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam Syurga ‘Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang sholeh diantara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan …” (QS: Al-Mukmin:7-9)
18. Maksiat Melenyapkan Malu 
Malu adalah pangkal kebajikan, jika rasa malu telah hilang, hilangkah seluruh kebaikannya. Rasulullah bersabda yang maksudnya:
“Malu itu merupakan kebaikan seluruhnya. Jika kamu tidak merasa malu, berbuatlah sesuka hatimu.” (HR. Bukhari)
19. Maksiat Meremehkan Allah 
Jika seseorang berlaku maksiat, disedari atau tidak, rasa untuk mengagungkan Allah perlahan-lahan lenyap dari hati. Jika perasaan itu tidak terus diadakan, tentulah ia akan mencegahnya dari berlaku maksiat.
20. Maksiat Memalingkan Perhatian Allah 
Allah akan membiarkan orang yang terus-menerus berbuat maksiat berteman dengan syaitan.Allah berfirman yang bermaksud:
“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Hasyir:19)
21. Maksiat Melenyapkan Nikmat dan Mendatangkan Azab
Allah berfirman yang bermaksud:
“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).” (QS Asy-Syura:30)
Syadina Ali ra berkata yang maksudnya: “Tidaklah turun bencana malainkan karena dosa. Dan tidaklah bencana lenyap melainkan karena taubat.”
22. Maksiat Memalingkan Istiqamah 
Orang yang hidup di dunia ini bagaikan seorang pedagang. Pedagang yang cerdik tentu akan menjual barangnya kepada pembeli yang sanggup membayar dengan harga tinggi. Ialah Allah yang akan membeli barang itu dan dibayarnya dengan kehidupan surga yang abadi. Jika seseorang menjualnya dengan imbalan kehidupan dunia yang fana, ketika itulah ia tertipu.
4. Jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia
“Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tamak dunia,kerana bersahabatdengannya adalah racun yang dapat membunuh. Orang yang tamak pada dunia akan menambah tamakmu terhadap dunia, dan sebaliknya suka sekedudukan dengan orang yang zuhud akan menambahkan zuhudmu dari dunia” (Sumber dari Kitab Bidayatul-Hidayah) .
Seseorang mukmin itu perlu mengikut agamanya bagaimana cara yang dianjurkan untuk berfikir, dan perlu diperhatikan dengan siapa kita bersahabat. Cinta kepada dunia akan menyebabkan kerosakan dunia. Sebagai contoh suka bersekedudukan. Oleh itu maka dekatilah orang yang zuhud kepada dunia supaya kita mudah mendapat nasihat kalau kita terseleweng. Maknanya kita tidak mendokong budaya dunia untuk dunia bukan untuk akhirat, mampu menghindarkan mengikut hawa nafsu, bukannya asalkan kaya tetapi kaya seperti yang dilorongkan oleh syara’, serta mengelakkan untuk tidak peduli kepada akhirat.


5. Orang yang benar.
“Jangan engkau bersahabat dengan orang yang pendusta, barangkali dia akan menipu engkau kerana ia laksana fatamorgana yang seakan-akan mendekatkan yang jahil atau menjauhkan yang dekat”(Sumber dari Kitab Bidayatul-Hidayah).


Orang yang benar ialah bukan pembohong yang diumpamakan fatamorgana. Maksudnya benar pada perbuatan dan perkataannya.
Melihatkan sangatnya susah untuk mendapatkan SAHABAT di zaman ini walaupun orang itu suka mengaji di masjid merujuk kesemua lima syarat, maka ada 2 jalan:
1. Tak payah berkawan, mengasingkan diri dari orang ramai (beruzlah) demi keselamatan;
2. Bergaul dengan orang ramai tapi pilih:
1. Berkawan dengan saudaramu untuk akhirat;
2. Berkawan dengan saudaramu untuk dunia tapi untuk yang baik;
3. Berkawan dengan saudaramu untuk kejinakan hatimu supaya tak kena jahatnya.
Manusia terbahagi 3:
1. Orang yang seumpama makanan asasi, tak boleh elak;
2. Orang yang diibarat seumpama ubat – apabi;la kita perlukan sahaja, lebih mudarat dari kebaikan.
3. Orang yang seumpama penyakit, perlu dihindar. Dibimbangi kena sakit dan berjangkit.Ada manfaatnya iaitu teladan dan sempadan kepada kita.
ADAB itu boleh dipelajari dari orang yang tak beradab, supaya kita tak ikut. Pelajari sifat-sifat buruk supaya kita tak buat agar kita aman dan selamat, masyarakat selamat.

Kesimpulannya
Dalam memilih sahabat, perhatikanlah sifat mereka. Mereka yang mempunyai ciri-ciri di atas kita pilih sebagai sahabat, tetapi mereka yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut kita sekadar kita berbaik dan bertegur sapa sahaja. Adalah lebih baik jika kita mampu menegur kesalahan mereka agar mereka memperbaiki diri dan meninggalkan sifat buruk mereka. Menegur dengan selemah-lemah iman ialah mendoakan mereka supaya mereka menjadi manusia yang baik.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

KETURUNAN SIAM MALAYSIA.

Walaupun saya sebagai rakyat malaysia yang berketurunan siam malaysia,saya tetap bangga saya adalah thai malaysia.Pada setiap tahun saya akan sambut perayaan di thailand iaitu hari kebesaraan raja thai serta saya memasang bendera kebangsaan gajah putih.

LinkWithin