Sabtu, 1 Disember 2012

CIRI-CIRI BERBUDI BAHASA DENGAN MASYARAKAT

(1) Bertimbang rasa
- Perasaan bertimbang rasa merupakan sebahagian daripada sikap terpuji mengira perbezaan latar belakang sesuatu kaum
- bertindak atau melakukan sesuatu perkara agar tidak menyinggung perasaan orang lain
- memahami pendapat yang berbeza dan belajar menyesuaikan diri dengan orang lain

(2) Bertoleransi

- bersikap sabar
- sikap dapat menerima atau menghormati pendapatan, fikiran dan kepercayaan orang lain

(3) Bertolak ansur

- tidak hanya mementingkan atau menguntungkan bagi sebelah pihak semata-mata
- tidak terlalu mengira bila berbuat baik sesama orang lain
- mudah memaafkan kesalahan orang lain

(4) Bersopan-santun

- lemah-lembut
- tidak angkuh, tidak menunjuk-nunjuk dan tidak sombong dalam pergaulan
dengan orang lain
- perilaku yang sopan

(5) Ramah mesra

- mudah diajak berunding
- mesra dan memberi senyuman
- penyabar dan tidak emosional

(6) Tidak mementingkan diri sendiri

- tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga
- selalu tolomg menolong antara satu sama lain
- memberi bantuan kepada orang yang memerlukankan bantuan

Mungkin banyak di antara kita mendengar cerita daripada atuk dan nenek kita bagaimana mereka berinteraksi dengan orang yang lebih tua.Jikalau masyarakat dulu sangat berbudi bahasa dan baik tutur katanya terhadap orang yang lebih tua tetapi zaman sekarang ada sahaja anak-anak yang berani melontarkan kata-kata yang kurang sopan.Filem-filem melayu klasik dahulu banyak menerapkan nilai-nilai berbudi bahasa.Sebagai contoh anak-anak membongkokkan sedikit badan apabila berjalan di hadapan orang tua,bersalaman dengan tetamu yang hadir,membuatkan air untuk tetamu dan bertanyakan khabar.Namun di dalam filem-filem atau drama zaman sekarang amat jarang dapat kita iht perlakuan seperti yang terdapat dalam filem-filem klasik.

Tambahan pula, baru-baru ini negara dikejutkan dengan berita tentang seorang pelajar menengking dan mengherdik gurunya di dalam kelas.Perkara ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat kini amat tidak menerapkan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan seharian.Lima belas tahun yang lalu amat jarang sekali kita dapat dengar tentang tindakan kasar pelajar terhadap gurunya.Peredaran masa dan zaman dapat merubah pelagai macam perkara.

 1. Ibu bapa
 • Kurang memainkan peranan dalam mendidik anak-anak mengenai budi bahasa
 • Terlalu sibuk dengan kerjaya
 • Terlalu mengharapkan guru/pendidik di sekolah mendidik anak-anak
 • Tidak menekankan aspek budi bahasa dalam diri anak-anak
2. Kemajuan teknologi

 • Budaya luar yang mudah diikuti
 • Memberi pengaruh yang kurang baik
 • Budaya luar tidak mementingkan budaya budi bahasa
 • Remaja terpengaruh dengan budaya luar seperti "punk", "gothik", dan sebagainya.
3. Diri sendiri/Remaja/Masyarakat

 • Menganggap tidak penting
 • Kolot dan memalukan
 • Bangga dengan status (anak orang berada)
 • Lebih bangga dengan budaya luar berbanding budaya sendiri
 • Kurang didikan agama
 • Kurang perpaduan negara
4.Sekolah
 • Kempen di sekolah kurang berkesan
 • Guru-guru yang kurang menekankan aspek berbudi bahasa dan lebih mengutamakan aspek peperiksaan
 • Terlalubergantung terhadap kerajaan

5.Kerajaan

 • Tidak mementingkan budi bahasa(terutamanya kakitangan awam)
 • Tidak boleh dijadikan contoh kepada rakyat
 • Kempen yang dijalankan banyak tidak berkesan 
  DIRI :
 • Diberi petunjuk di dunia dengan ucapkan kata-kata yang baik
 • Sikap yang kasar dan keras hati akan menyebabkan orang akan menjauhkan diri dari kita.
 • Mengamalkan amalan berbudi bahasa akan mencerminkan keperibadian seseorang.
MASYARAKAT:
 • Mendapat layanan yang baik dari masyarakat.
 • Melahirkan masyarakat yang baik,bertanggungjawab dan penuh amanah.
 • Menzahirkan rasa hormat antara satu sama lain.
NEGARA:
 • Menjadi khazanah yang boleh diwarisi.
 • Mengeratkan hubungan silaturrahim serta menyemarakkan lagi semangat muhibbah.
 • Melahirkan bangsa yang penyayang.
KESAN BURUK

DIRI:
 • Kurangnya kesedaran sivik terhadap harta benda awam.
 • Dipandang serong oleh masyarakat.
 • Tidak dipercayai oleh orang sekeliling.
MASYARAKAT
 • Keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat.
 • Wujudnya jurang antara golongan tua dengan golongan muda.
 • Berlakunya perbalahan antara masyarakat.
NEGARA:
 • Pembangunan negara akan terbantut kerana tiada persefahaman antara masyarakat.
 • Meningkatkan kes jenayah dalam negara.
 • Pandangan serong daripada masyarakat luar.
  Amalan dan penerapan budi bahasa dan nilai-nilai murni sama ada dalam komunikasi, ucapan, pertuturan atau panggilan atau dalam perlakuan dan pergaulan dapat dipraktikkan dalam :
 • institusi kekeluargaan
 • Istitusi kemasyarakatan
 • Institusi pembelajaran
 • Institusi perkhidmatan
 • Institusi Kekeluargaan
 • Antara Ibu Bapa-Anak-Anak-Ibu Bapa
Ibu bapa wajib mendidik,membimbing dan mengatur anak-anak supaya bertutur dengan baik dan betul serta mempunyai kelakuan terpuji. Antaranya :
 • Patuh, taat, hormat dan menyayangi mereka
 • Menghormati orang lain, menghargai alam sekitar, tumbu-tumbuhan dan haiwan
 • Beradap, bertingkah laku sopan dan tertib dalam semua keadaan
 • Menjaga kebersihan diri, pakaian dan persekitaran
 • Antara Adik-Beradik
Hubungan antara adik-beradik disusun oleh aturan kelahiran dari sulung kepada tengah dan bongsu.Yang muda mesti hormatkan yang tua, adik menghormati kakak dan abang dengan memanggil secara baik gelaran atau pangkat yang lazim dalam masyarakat.Antaranya ialah:
 • Gelaran abang long, abang ngah, kak cik atau sebagainya
 • Pergaulan dan kelakuan antara adik beradik perlulah bersopan santun
 • Rasa hormat-menghormati dan setiakawan serta saling membantu

 • Antara saudara-mara
Hubungan darah dan perkahwinan dengan saudara- mara sebelah ibu dan bapa, ipar dan mentua dan sebagainya hendaklah berasaskan rasa hormat,sopan dan santun melalui tegur sapa dan panggilan mereka
 • Komunikasi dan pergaulan saudara-mara juga harus berasaskan rasa hormat, sopan dan santun.
 • Kunjung-mengunjungi antara saudara-mara adalah amat baik dan dapat mengeratkan hubungan silaturrahim.
2. Institusi kemasyarakatan dan masyarakat umum
 • Antara generasi tua dan muda
Hubungan antara tua dan muda sentiasa berada dalam suasana hormat-menghormati,sayang-menyayangi dan bertatasusila.Antaranya:
 • Mendahulukan yang tua
 • Bertegur sapa dengan panggilan pakcik atau makcik atau kakak atau adik jika lebih muda
 • Bertutur,bercakap atau berbual dengan nada suara lembut,bersopan dan rendah diri
 • Tidak berjenaka sesuka hati,memerli atau memandang rendah,membantah dan bermegah-megah.
 • Yang muda diberi peluang untuk memberi pendapat atau pandangan.
 • Pemimpin Masyarakat dan Orang Awam

Hidup bermasyarakat memerlukan tutur kata yang sopan, fiil yang halus dan berpekerti yang mulia. Antaranya :
 • Menghormati seseorang yang dipilih menjadi pemimpin
 • Bekerja bersama-sama , bermuafakat dan berunding.
 • Semangat bergotong royong.
 • Masyarakat Umum
Anggota Masyarakat yang berbudi adalah orang yang menunjukkan perangai, kelakuan serta peribadi yang baik dan sentiasa menjaga dirinya dari segala macam perlakuan buruk yang tidak disetujui masyarakat. Antaranya :
 • Memberi bantuan terutama kepada warga tua, warga istimewa, wanita dan kanak-kanak.
 • Bertimbang rasa, sabar dan baik hati
 • Mengelak dari membuang sampah dan melakukan kekotoran
3. Institusi Pembelajaran
 • Antara Guru-Pelajar-Guru
Guru mendidik murid-murid termasuklah berbudi bahasa dan berakhlak untuk berkelakuan baik teratur dan sejahtera. Antaranya :
 • Berdisiplin
 • Bertegur sapa dengan penuh hormat dan bersopan santun
 • Menggunakan bahasa yang sopan dan beradab
 • Berani mengakui kesalahan
 • Antara Pelajar-Rakan Sebaya
Saling menghormati sesama rakan. Antaranya :
 • Membiasakan diri mengucapkan salam atau ucap selamat
 • menghargai perbezaan beragama, latar belakang masyarakat dan budaya masing-masing
 • menghargai idea, fikiran dan pendapat serta hak milik rakan sebaya
4. Institusi Perkhidmatan
 • Antara Ketua-Anggota Yang dipimpin Ketua
Layanan baik dan berbudi oleh ketua terhadap kakitangan bawahan akan menimbulkan rasa mesra dan mendorong semua kakitangan berusaha keras untuk membantu ketua mencapai matlamat organisasi.
 • Antara Rakan Sekerja
Sesama rakan sekerja perlulah menunjukkan budi pekerti yang mulia dan bahasa yang halus serta bertimbang rasa akan sentiasa menarik rakan sekerja untuk bersama menjalankan kerja yang bermutu, membina kesatuan organisasi dan juga mencapai matlamat danmisi organisasi.
 • Antara Organisasi- Pelanggan
Anggota perkhidmatan yang berkhidmat di kaunter-kaunter barisan hadapan dan perkhidmatan telefonis menjadi cerminan kepada seluruh organisasi yang diwakilinya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

KETURUNAN SIAM MALAYSIA.

Walaupun saya sebagai rakyat malaysia yang berketurunan siam malaysia,saya tetap bangga saya adalah thai malaysia.Pada setiap tahun saya akan sambut perayaan di thailand iaitu hari kebesaraan raja thai serta saya memasang bendera kebangsaan gajah putih.

LinkWithin