Khamis, 18 Februari 2010

THAI PEOPLES.

Thailand (pronounced /ˈtaɪlænd/ TYE-land or /ˈtaɪlənd/[5]; Thai: ราชอาณาจักรไทย Ratcha Anachak Thai, IPA: [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]( listen)) is an independent country that lies in the heart of Southeast Asia. It is bordered to the north by Burma and Laos, to the east by Laos and Cambodia, to the south by the Gulf of Thailand and Malaysia, and to the west by the Andaman Sea and the southern extremity of Burma. Its maritime boundaries include Vietnam in the Gulf of Thailand to the southeast and Indonesia and India in the Andaman Sea to the southwest.
The country is a kingdom, a constitutional monarchy with King Bhumibol Adulyadej, the ninth king of the House of Chakri, who has reigned since 1946, making him the world's longest-serving current head of state and the longest-reigning monarch in Thai history.[6] The king is officially titled as the Head of State, the Head of the Armed Forces, an Upholder of the Buddhist religion, and the Defender of all Faiths. The largest city in Thailand is Bangkok, the capital, which is also the country's center of political, commercial, industrial and cultural activities.
Thailand is the world's 50th largest country in terms of total area (slightly smaller than Yemen and slightly larger than Spain), with a surface area of approximately 513,000 km2 (198,000 sq mi), and the 21st most-populous country, with approximately 64 million people. About 75% of the population is ethnically Thai, 14% is of Chinese origin, and 3% is ethnically Malay;[7] the rest belong to minority groups including Mons, Khmers and various hill tribes. There are approximately 2.2 million legal and illegal migrants in Thailand.[8] Thailand has also attracted a number of expatriates from developed countries.[9] The country's official language is Thai.
Thailand has a prevalence of Buddhism that ranks among the highest in the world. The national religion is Theravada Buddhism which is practiced by more than 94.7% of all Thais. Muslims make up 4.6% of the population and 0.7% belong to other religions.[10] Thai culture and traditions are mainly influenced by Chinese, and to a lesser degree, by Indian culture, along with Burma, Laos and Cambodia. Thailand experienced rapid economic growth between 1985 and 1995 and is a newly industrialized country with tourism, due to world-class tourist destinations such as Pattaya, Bangkok, and Phuket, and exports contributing significantly to the economy.[11][12]The country's official name was Siam (Thai: สยาม RTGS: Sayam, pronounced [sàˈjǎːm]) until June 23, 1939,[13] when it was changed to Thailand. It was then renamed Siam from 1945 to May 11, 1949, after which it was again renamed Thailand. Also spelled Siem, Syâm or Syâma, it has been identified with the Sanskrit Śyâma (श्याम, meaning "dark" or "brown"). The names Shan and A-hom seem to be variants of the same word, and Śyâma is possibly not its origin but a learned and artificial distortion.[14]
The word Thai (ไทย) is not, as commonly believed, derived from the word Tai (ไท) meaning "freedom" in the Thai language; it is, however, the name of an ethnic group from the central plains (the Thai people).[citation needed] A famous Thai scholar argued that Tai (ไท) simply means "people" or "human being" since his investigation shows that in some rural areas the word "Tai" was used instead of the usual Thai word "khon" (คน) for people.[15] The phrase "Land of the free" is derived from Thai pride in the fact that Thailand is the only country in Southeast Asia never colonized by a European power.
While the Thai people will often refer to their country using the polite form Prathet Thai (Thai: ประเทศไทย), they most commonly use the more colloquial word Mueang Thai (Thai: เมืองไทย) or simply Thai (Thai: ไทย); the word mueang (Thai: เมือง) meaning nation but most commonly used to refer to a city or town. Ratcha Anachak Thai (Thai: ราชอาณาจักรไทย) means "Kingdom of Thailand" or "Kingdom of Thai".
Etymologically, its components are: -Ratcha- (from Sanskrit raja, meaning "king, royal, realm") ; -ana- (from Pāli āṇā, "authority, command, power", itself from Sanskrit ājñā, same meaning) -chak (from Sanskrit cakra or cakraṃ meaning "wheel", a symbol of power and rule). The Thai National Anthem (Thai: เพลงชาติ) refers to the Thai nation as: prathet-thai (Thai: ประเทศไทย). The first line of the national anthem is: prathet thai ruam lueat neua chat chuea thai (Thai: ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย) and was translated in 1939 by Colonel Luang The Thai (or Tai) are the main ethnic group of Thailand and are part of the larger Tai ethnolinguistic peoples found in Thailand and adjacent countries in Southeast Asia as well as southern China. Their language is the Thai language, which is classified as part of the Kradai family of languages, and the majority of Thai are followers of Theravada Buddhism. The term Thai people may also refer to the population of Thailand in general, and not only to ethnic Thais. In this sense, they are also known as Thailanders.Saranuprabhandi as: “Thailand is the unity of Thai blood and body.”The precursors of the Thai may have been among the many peoples that comprised the Yi and Bai ruled kingdom of Nanzhao (or Nanman), which dominated Yunnan and much of northern mainland southeast Asia in the 8th and 9th centuries AD. These early Thai (known as Tai) emanated out of the Yunnan region and dispersed into the general area of what is today Thailand. These Tai peoples arrived in various waves and displaced the earlier native Mon and Khmer populations as they settled the region with a large group settling in Thailand during the Sung period of China roughly around 960 CE. The related Lao people split off from the Tai peoples and moved into Southeast Asia, mainly Laos, while another kindred people, the Shan, made their way into Myanmar.[citation needed]
The founding of the Sukhothai kingdom culminated in the emergence of the first Thai nation-state founded in 1238. Various conflicts in Nanzhao and its successor state the Kingdom of Dali may have increased migration of the Thai, especially after the Mongol conquest of the region, and helped establish the Thai as a regional power. Successful wars with the Mon helped to establish the kingdom of Lan Na as the Thai increased their hold in Southeast Asia. The early Thai brought their Buddhist and Chinese traditions, but also assimilated much of the native Khmer and Mon culture of Southeast Asia. (See Thai Chinese for more details)
A new city-state known as Ayutthaya, named after the Indian city of Ayodhya, was founded by Ramathibodi (a descendant of Chiang Mai) and emerged as the center of the growing Thai Empire starting in 1350. Inspired by the then Hindu-based Khmer Empire (Cambodia), the Ayutthaya Empire's continued conquests led to more Thai settlements as the Khmer Empire weakened after their defeat at Angkor in 1431. During this period, the Thai developed a feudal system as various vassal states paid homage to the Thai kings. Even as Thai power expanded at the expense of the Mon and Khmer, the Thai Ayutthaya faced setbacks at the hands of the Malay at Malacca and were checked by the Toungoo of Burma.
Though sporadic wars continued with the Burmese and other neighbors, Chinese wars with Burma and European intervention elsewhere in Southeast Asia allowed the Thai to develop an independent course by trading with the Europeans as well as playing the major powers against each other in order to remain independent. The Chakkri dynasty under Rama I held the Burmese at bay, while Rama II and Rama III helped to shape much of Thai society, but also led to Thai setbacks as the Europeans moved into areas surrounding modern Thailand and curtailed any claims the Thai had over Cambodia, in dispute with Burma and Vietnam. The Thai learned from European traders and diplomats, while maintaining an independent course. Chinese, Malay, and British influences helped to further shape the Thai people who often assimilated foreign ideas, but managed to preserve much of their culture and resisted the European colonization that engulfed their neighbors. Thailand is also the only country in Southeast Asia that was not colonized by European powers in modern history.
[edit] Geography and demographics
The vast majority of the Thai people live in Thailand, although some Thai can also be found in other parts of Southeast Asia. About 60 million live in Thailand alone [10], while thousands can also be found in the United States, Laos, Taiwan, Malaysia, Singapore, Cambodia, Myanmar, the United Kingdom, Australia, and the United Arab Emirates.
[edit] Culture and society
The Thai can be broken down into various regional groups including the main Thai, northeastern, northern, and southern Thai with their own regional dialects of their mutually intelligible Thai language. Modern Central Thai has become more dominant due to official government policy which was designed to assimilate and unify the disparate Thai in spite of ethnolinguistic and cultural ties between the northeastern Thai and the Lao for example.
The modern Thai are predominantly Theravada Buddhist and strongly identify their ethnic identity with their religious beliefs that include aspects of ancestor worship (see Culture of Thailand). Indigenous arts include Muay Thai (the Thai version of South East Asian kick boxing), Thai dance, Makruk (Thai Chess), and Nang yai (shadow play).
The Thai have a literacy rate hovering at 94% [1] (one of the highest in Southeast Asia) and a strong predilection towards education and national development.

2 ulasan:

  1. Allah swt akan turunkan bala pada orang yang khianat pada bangsa sendiri dan islam.Tiada gunanya kita orang melayu Islam doakan negeri kita ni yang diperintah orang melayu Islam.Kita doa doa kita sendiri nanti Allah balakan apa yang zalimnya Malaysia ni.Saya lihat tak ada yang zalimnya yang zalimnya kita yang tak bersyukur suka ikut membuta tuli dan macam lembu bodoh tak habis habis menyokong parti pembangkang yang berkiblatkan Cina DAP dan penjilat penjilat lubang najis mereka.Sepatutnya kita orang Melayu Islam doakan dan sokong sepenuh hati kerajaan melayu Islam hingga hari khiamat.

    BalasPadam

KETURUNAN SIAM MALAYSIA.

Walaupun saya sebagai rakyat malaysia yang berketurunan siam malaysia,saya tetap bangga saya adalah thai malaysia.Pada setiap tahun saya akan sambut perayaan di thailand iaitu hari kebesaraan raja thai serta saya memasang bendera kebangsaan gajah putih.

LinkWithin