Selasa, 29 November 2011

KERUNTUHAN AKHLAK DAN GEJALA SOSIAL.


Kajian ini bertujuan untuk melihat isu-isu keruntuhan akhlak dan gejala sosial yang terdiri
daripada pengaruh budaya barat iaitu budaya skinhead, budaya punk dan budaya black
metal; isu kemaksiatan, penagihan dadah, pembuangan bayi, mat rempit serta vandalisme
yang berlaku dalam keluarga di Malaysia. Data-data menunjukkan pembabitan rakyat
Malaysia dalam jenayah ini. Punca-punca telah dikenal pasti yang menjadi penyebab
berlakunya gejala ini. Justeru itu isu-isu ini turut memberi kesan bukan sahaja kepada
individu tersebut malah kepada masyarakat dan negara Malaysia. Bagi mengatasi masalah
ini beberapa tindakan turut dibincangkan bagi mengurangkan dan seterusnya menghapuskan
gejala sosial ini yang boleh merosakkan masa depan negara.
PENDAHULUAN
Masyarakat Melayu mengalami perubahan struktur dan organisasi setelah Tanah Melayu
dijajah seluruhnya oleh Inggeris. Penjajahan Inggeris memperkenalkan bukan sahaja
dasar-dasar baru dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan lain-lain, tetapi
juga nilai-nilai baru yang terselindung di sebalik dasar-dasar tersebut. Orang Melayu, sama
ada secara sedar atau tidak, turut mendokong nilai-nilai tersebut setelah menerima (secara
paksaan atau terpaksa) dasar-dasar penjajahan dalam bidang-bidang yang disebutkan di
atas.
Pengaruh Budaya Barat
Pertembungan elemen-elemen baru yang diperkenalkan oleh penjajah dengan
amalan-amalan tradisi orang Melayu, banyak mewujudkan konflik dan kontradiksi. Konflik dan
kontradiksi ini, terutamanya atas paras nilai, berlarutan hingga ke hari ini walaupun negara
kita telah bebas dari cengkeman penjajah. Ini kerana, pengaruh Barat dan nilai-nilai dari
Barat terus melanda, malah menjadi kian dominan. Program-program pembangunan dan
perindustriaan yang dilancarkan oleh negara-negara membangun termasuk Malaysia hari ini,
masih mengambil model Barat. Begitu juga dengan perkembangan teknologi maklumat
menjadikan dunia kini semakin kecil. Segala perkembangan yang berlaku terutamanya, di
negara-negara maju di Barat, akan tersebar dengan begitu cepat di seluruh dunia. Pengaruh
barat ini dapat dilihat yang mana semakin menular dalam kalangan masyarakat kita hari ini
terutamanya golongan muda-mudi yang mudah terpengaruh dengan aliran muzik dan budaya
Barat seperti Black Metal, Punk dan Skinhead. Aliran-aliran ini jelas sama sekali
bertentangan dengan ajaran agama Islam. Contoh-contoh wujudnya ajaran-ajaran ini turut
dibincangkan dalam ulasan ini.
Pengaruh Skinhead
Skinhead adalah suatu sub-budaya yang lahir di London, Inggeris pada akhir tahun 1960-an.
Sekarang Skinhead sudah menyebar ke seluruh belahan bumi. Nama Skinhead merujuk
kepada para pengikut budaya ini yang rambutnya dipangkas botak. Meskipun Skinhead
banyak diasosiasikan dengan kelompok orang-orang yang rasis dan Neo-Nazi, namun
Skinhead yang sebenarnya tidaklah Neo-Nazi, kerana pada awalnya Skinhead adalah kaum
Seminar Kaunseling Keluarga 2008
52
tertindas dari kelas pekerja (utamanya buruh pelabuhan) di London, Inggeris. Skinhead juga
bisa merujuk kepada kepada kelompok orang (biasanya remaja) yang merupakan peminat
musik streetpunk dan juga punk.
Sejak tahun 1990 lagi, budaya Skinheads telah dibawa masuk ke Malaysia. Namun pada
masa itu golongan Skinheads adalah terlalu kecil. Pada tahun 1992 budaya Skinheads telah
berkembang, ini kerana Singapura merupakan sumber maklumat tentang budaya Skinheads.
Skinheads di Malaysia sering berulang alik dari Singapura ke Malaysia untuk mendapatkan
maklumat tentang Skinheads. Pada mulanya golongan Punk Rock di Malaysia yang
berperanan memperkembangkan budaya Skinheads. Ini adalah kerana pada masa itu
masyarakat memandang serong tentang budaya Punk Rock.
Budaya Punk
Punk pula lahir di London, Inggeris. Sejak tahun 1980-an, saat punk bermaharalela di
Amerika, golongan punk dan skinhead seolah-olah bersatu, kerena mempunyai semangat
yang sama. Namun, Punk juga dapat bererti jenis muzik atau genre yang lahir di awal tahun
1970-an. Punk juga boleh diertikan sebagai ideologi hidup yang mencakup aspek sosial dan
politik. Gerakan anak muda yang diawali oleh anak-anak kelas pekerja ini dengan segera
membantah Amerika yang mengalami masalah ekonomi dan kewangan yang dipacu oleh
kemerosotan moral oleh para tokoh politik yang memicu peningkatan pengangguran yang
tinggi.
Banyak yang menyalahartikan punk sebagai glue sniffer dan perusuh kerana di Inggeris
pernah terjadi wabak penggunaan jem berbau tajam untuk mengganti bir/arak yang tak terbeli
oleh mereka. Punk lebih terkenal dari hal fashion yang dikenakan dan tingkah laku yang
mereka perlihatkan, seperti potongan rambut mohawk ala suku indian, atau dipotong ala
feathercut dan diwarnai dengan warna-warna yang terang, sepatu boots, rantai dan spike,
jaket kulit, celana jeans ketat dan baju yang lusuh, anti sosial, kaum perusuh dan kriminal dari
kelas rendah, pemabuk berbahaya sehingga banyak yang mengira bahawa orang yang
berpenampilan seperti itu sudah layak untuk disebut sebagai punker.
Pengaruh Black Metal
Black Metal merujuk kepada muzik yang mempunyai ciri-ciri khusus. Antaranya adalah ia
mencemuh semua agama kecuali pagan. Oleh itu Black Metal boleh dianggap sebagai muzik
keagamaan pagan. Dengan itu sebarang dakwaan bahawa muzik Black Metal tidak
mencemuh agama meletakkan kelompok yang sedemikian terkeluar daripada Black Metal.
Sementara yang mendakwa mereka merupakan pengikut Black Metal meletakkan diri mereka
terkeluar daripada semua jenis agama. Pada 23 Januari 2006, Jawatankuasa Muzakarah
Fatwa Kebangsaan Malaysia telah memutuskan bahawa aliran muzik Black Metal
dikategorikan sebagai ajaran sesat dan boleh menjejaskan akidah mereka yang
mengamalkannya.
Sejarah Black Metal
Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, satu daripada tokoh terkenal di Norwegian adalah
Oystein Aarseth, lebih dikenali sebagai Euronymous, pemain gitar Mayhem. Keadaan itu
amat anti-Kristian: ia menegaskan bahawa matlamatnya adalah menghilangkan pengaruh
Kristian dan semua agama bukan Scandinavian daripada kebudayaan Norwegian dan
mengembalikan negara tersebut kepada asas Norse. Salah satu daripadanya, mempunyai
kaitan dengan NSBM, termasuk unsur anti-Semitism berterang-terangan. Pergerakan ini
dipengaruhi oleh 'Inner Circle', yang dianggotai oleh Aarseth dan beberapa sahabatnya,
daripada bilik bawah tanah kedai rekod Aarseth, Helvete (Hell). Lokasi tersebut turut
mempunyai studio rakaman, di mana rekod yang dihasilkan oleh Mayhem dan beberapa
kumpulan muzik lain yang terikat dengan label bebas Aarseth, Deathlike Silence Productions.
Matlamat yang dinyatakan bagi Deathlike Silence merupakan "menerbitkan rekod oleh
kumpulan pemuzik yang merupakan kebangkitan kejahatan dalam bentuk paling sempurna".
Seminar Kaunseling Keluarga 2008
53
Isu Kemaksiatan dan Pelbagai Keruntuhan Akhlak Di Malaysia
“…saya mahu setiap rakyat Malaysia mempunyai modal insan iaitu personaliti
yang tinggi hemahnya, tinggi budinya, tinggi pengajiannya, tinggi kejayaannya
dalam apa juga bidang yang diceburi, hatta menjadi seorang yang gemilang.
Ini kerana, anak kunci kecemerlangan ialah disiplin dan jati diri seseorag
individu. Ini akan mendorong kecemerlangan diri, keluarga, masyarakat dan
negara,”.
Sumber: Ucapan Perdana Menteri, Datuk Seri
Abdullah Ahmad Badawi, 2005
Begitulah tingginya harapan dan hasrat yang digagaskan oleh Perdana Menteri Malaysia
melalui kata-kata dan ucapannya. Namun begitu setelah negara kita merdeka 50 tahun dulu,
adakah jiwa raga, minda dan tingkah laku rakyat Malaysia benar-benar merdeka?. Sebagai
renungan untuk menjawab persoalan di atas, sebanyak 1.13 peratus remaja terlibat dengan
kes buang bayi, 40 peratus menonton bahan lucah, 16 peratus berjudi, 70 peratus merokok,
14 peratus terlibat dalam penyalahgunaan dadah, 25 peratus mengambil minuman keras, dan
18 peratus melakukan seks bebas (majalah Siti, 2006).
Dapatan ini merupakan satu angka yang amat membimbangkan dan boleh meruntuhkan
kecemerlangan negara Malaysia. Keruntuhan akhlak yang menjadi ancaman rakyat Malaysia
bermula dari diri individu itu sendiri. Mereka ini berjiwa kerdil, pasif, tidak menghargai diri,
tidak berpendirian dan tidak berwawasan. Mereka juga tidak mempunyai identiti sendiri,
mudah terpengaruh dan lebih mengagung-agungkan budaya kuning dari Barat. Sepatutnya
mereka bangga dengan adat ketimuran yang terkenal dengan budi bahasanya. Mereka juga
lemah minda, malas berfikir dan mengambil jalan mudah untuk mendapatkan sesuatu atau
menyelesaikan masalah sehingga ada yang mengambil dadah dan yang paling kritikal
sehingga membunuh diri.
Dalam melahirkan kebanggaan, sebahagian rakyat khasnya golongan remaja terlibat
dengan fenomena keruntuhan akhlak yang amat menjijikkan dan boleh melemah dan
meruntuhkan negara bangsa. Antara gejala keruntuhan akhlak tersebut ialah perbuatan
maksiat seperti khalwat, zina dan sumbang mahram, minum arak, penggunaan pil hayal, judi
dan penagihan dadah yang dilihat hampir tiada jalan penyelesaiannya. Mengikut sumber
pelbagai agensi kerajaan didapati jumlah yang terlibat dengan pelbagai gejala keruntuhan
akhlak amat tinggi dan membimbangkan sepertimana paparan data berikut.
STATISTIK KESALAHAN JENAYAH SYARIAH BAGI TAHUN 2003-2007 SELURUH
NEGERI JOHOR
Statistik di dalam Jadual 1 menunjukkan peningkatan pelbagai kesalahan jenayah syariah
dari setahun ke setahun. Ini yang dapat dikesan melalui tindakan penguatkuasaan oleh pihak
berkuasa. Bagaimana pula keadaan di seluruh negeri yang mungkin tidak dapat dikesan oleh
pihak berkuasa?
Jadual 1: Statistik Kesalahan Jenayah Syariah (Januari – Jun)
Tahun Bilangan Kes
Tahun 2003 5126 Kes
Tahun 2004 4794 Kes
Tahun 2005 4976 Kes
Tahun 2006 6582 kes
Tahun 2007 3731 kes
Sumber: Jabatan Agama Islam Johor, 2007
Seminar Kaunseling Keluarga 2008
54
Jadual 2: Perbandingan Kesalahan Utama Jenayah Syariah Tahun 2005 – 2007 Seluruh
Negeri Johor
KES 2005 2006 2007
JUDI 372 329 212
ARAK 49 13 8
ZINA 816 897 430
KHALWAT 2234 2129 1108
PONDAN 42 27 54
TIDAK SOPAN 441 360 307
JUMLAH 3954 3755 2119
Sumber: Jabatan Agama Islam Johor, 2007
Jadual 3: Kesalahan Utama Jenayah Syariah Sepanjang 2006 Seluruh Negeri Johor
SENARAI DAERAH
KES J.B MUAR B.P SEG KLU PON K.T MSG JUM
JUDI 54 42 49 12 56 64 34 18 329
ARAK 6 1 2 4 13
ZINA 129 110 69 139 114 62 211 63 897
KHALWAT 614 124 535 168 279 202 128 79 2129
PONDAN 23 1 3 27
TIDAK
SOPAN
13 57 159 13 4 35 12 67 360
JUMLAH 839 334 813 332 332 366 389 227 3755
Sumber: Jabatan Agama Islam Johor, 2007
Firman Allah S.W.T. yang bermaksud:
“Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina adalah satu perbuatan yang keji
dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan)”.
(Surah al-Israa’:32)
Jadual 4 : Jenayah Sumbang Mahram Dalam Kalangan Keluarga
Jenis Pertalian Sumbang Mahram Jumlah Kes
Bapa 401
Bapa Saudara 231
Abang Kandung 90
Adik Kandung 5
Datuk 35
Datuk Saudara 19
Saudara 44
Sepupu 82
Sumber : Jabatan Agama Johor, 2004
Data di dalam Jadual 4 menunjukkan bahawa jenayah syariah sumbang mahram dalam
kalangan anggota keluarga yang ada pertalian darah. Didapati perbuatan bapa kandung
sendiri yang tertinggi melakukan perbuatan terkutuk ini. Ini diikuti oleh bapa saudara dan
abang kandung.
Seminar Kaunseling Keluarga 2008
55
Jadual 5 : Jenayah Sumbang Mahram Dalam Kalangan Keluarga Yang Tiada Pertalian
Keluarga
Jenis Pertalian Sumbang Mahram Jumlah Kes
Bapa Tiri 251
Bapa Angkat 36
Abang Angkat 16
Bapa Mertua 5
Abang / Adik Ipar 119
Abang Tiri 29
Datuk Tiri 7
Anak Tiri 1
Sumber : Jabatan Agama Johor, 2006
Jadual 6 : Statistik Kes Seksual Bagi Tahun 2000 hingga 2004
Tahun Rogol Keganasan
Rumah
Tangga
Cabul
Kehormatan
Meliwat Penganiayaan
Kanak-kanak
2000 198 375 161 29 34
2001 224 388 217 14 46
2002 239 202 221 12 31
2003 305 238 207 19 29
2004
(Jan-Mei)
119 175 125 17 13
Jumlah 1085 1378 931 91 153
Sumber : Ibu Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah, PDRM Johor, 2004
Ancaman Penagihan Dadah
Ancaman Penagihan Dadah masih kekal sebagai musuh pertama negara sehingga kini.
Walaupun agak keterlaluan untuk mengaitkan penagihan dadah ini dengan gejala keruntuhan
akhlak, namun semua berpunca daripada fenomena akhlak yang tidak diurus dengan
bijaksana sehingga seseorang itu terjerumus ke lembah kehancuran ini. Statistik jumlah
penagihan dadah di dalam Jadual 4 jelas menunjukkan bahawa masalah ini amat berbahaya
dan perlu ditangani secara berterusan.
Taburan jumlah penagih dadah yang dikesan menunjukkan Pulau Pinang mencatatkan
bilangan penagih paling ramai dikesan berbanding negeri-negeri lain iaitu sebanyak 6,685
orang diikuti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (6,073), Kedah (4,593), dan Kelantan
(3,625). Mengikut sumber itu juga didapati 72.62 peratus yang ditangkap merupakan
golongan belia yang majoritinya berumur 25 – 29 tahun, 71.35 peratus yang dikesan itu pula
adalah belia Melayu yang beragama Islam, 79.56 peratus berpendidikan sekurang-kurangnya
tingkatan 3, 91.48 peratus mempunyai pekerjaan (majoritinya buruh am).
Jadual 4: Jenayah Penagih Dadah Mengikut Negeri 2005
BIL. NEGERI PENAGIH
LELAKI
PENAGIH
PEREMPUAN
JUMLAH
1. JOHOR 2,189 48 2,237
2. KEDAH 4,567 26 4,593
3. KELANTAN 3,546 79 3,625
4. MELAKA 392 1 393
5. N.SEMBILAN 1,031 3 1,034
6. PULAU PINANG 6,629 56 6,685
7. PAHANG 1,686 9 1,695
Seminar Kaunseling Keluarga 2008
56
8. PERAK 2,830 15 2,845
9. PERLIS 510 1 511
10. SABAH 2,261 132 2,393
11. SARAWAK 522 47 569
12. SELANGOR 3,483 26 3,509
13. TERENGGANU 719 5 724
14. W.P.K.LUMPUR 5,951 122 6,073
15. W.P.LABUAN 101 9 110
16. JUMLAH 36,417 (98%) 579 (2%) 36,996
Sumber: Agensi Antidadah Kebangsaan, Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, 2007
Isu Mat Rempit
Masalah kebejatan sosial seperti aktiviti pelumbaan motosikal haram oleh penunggang
motosikal yang tidak bertanggungjawab atau lebih dikenali sebagai ‘mat rempit’ bukanlah
merupakan satu isu yang baru memandangkan gejala sebegini telah wujud sekian lama di
jalan-jalan raya di negara ini. Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, rempit bermaksud
menyesah atau memukul sesuatu contohnya dengan menggunakan rotan. Sebutan rempit itu
sendiri sebenarnya adalah berasal daripada perkataan rampit iaitu menggambarkan pelumba
memeras minyak di jalan raya (litar).
Didapati pada sekitar tahun-tahun 80an dan awal 90an, gejala ini banyak bertumpu di Kuala
Lumpur, ianya kini sudah merebak hampir ke semua negeri di Malaysia. Malahan, di cerukceruk
kampung sekalipun gejala sebegini sudah menjadi lumrah dengan penglibatan
masyarakat tanpa mengira batas umur dan bangsa. Trend menunjukkan aksi menunggang
motosikal di jalanraya dengan pelbagai bentuk gaya oleh remaja dan belia khususnya
sehingga mendatangkan kecelakaan perlu dikawal dan dihapuskan segera secara
menyeluruh kerana ia akan menjadi gejala sosial yang sukar dirawat. Ia bukan sahaja
berleluasa di kawasan bandar, malah di kampung, aksi mat rempit sentiasa mendapat
perhatian murid sekolah rendah yang kemudian mencuba aksi berbahaya dengan basikalnya.
Antara aksi-aksi berbahaya yang biasanya dilakukan oleh golongan mat rempit ini lalah:
• Wheelie - menunggang laju sambil mengangkat tayar di bahagian depan.
• Wikang - menunggang sambil mengangkat tayar di bahagian belakang.
• Scorpion - menunggang motosikal sambil kaki menghala di bahagian atas.
• Superman - menunggang laju sambil terbaring persis aksi superhero, Superman.
• Pereng/corner - bahagian meletak kaki bergesel di jalan raya ketika menunggang
di selekoh.
Remaja merempit untuk mencari keseronokan, kepuasan, kemasyhuran, wang dan
perempuan. Kepuasan dan keseronokan untuk melepaskan diri sementara dari tekanan
hidup. Mengecapi bentuk hiburan yang murah dengan hanya berbekalkan RM4 untuk minyak
dan keberanian untuk beraksi. Ada yang mendapat habuan lumayan berupa wang dan
perempuan. Bukan semua berani mati begitu tapi wang taruhan dikumpul dalam kalangan
mereka, menyuburkan lagi gejala ini. Mengikut statistik PDRM, sejak 2001 sehingga Mei
2008, sebanyak 3,182 penunggang motorsikal ditahan kerana pelbagai kesalahan lalu lintas,
dan 2,970 daripadanya berusia antara 16 tahun dan 25 tahun.
Kegilaan anak-anak muda ini bukan sahaja berbahaya tetapi menambahkan lagi kadar
kemalangan dan kematian penuggang motosikal dijalan raya. Statistik Polis Diraja Malaysia
(PDRM) mendapati kes kematian di jalan raya melibatkan penunggang dan pembonceng
motorsikal di negara ini dalam tempoh tujuh tahun kian meningkat. Pada tahun 2005,
sebanyak 3,175 kematian dicatat bagi kelompok itu, berbanding 3,088 (2004), 3,166 (2003),
3,034 (2002), 2,972 (2001), 3,118 (2000) dan 2,960 (1999). Daripada Januari 2007 hingga
Julai 2007, didapati bahawa sebanyak 242 tangkapan dilakukan, 200 daripadanya di sekitar
Kuala Lumpur. Statistik keseluruhannya menunjukkan 2005 hingga Julai tahun ini (2008)
sebanyak 1,557 pelumba haram berjaya ditangkap di bawah Sekyen 42 Akta Pengangkutan
Jalan 1987.
Seminar Kaunseling Keluarga 2008
57
Kaum Melayu mendahului jumlah tangkapan, iaitu 1,436 tangkapan, Cina (51 tangkapan),
India (63 tangkapan) dan kaum-kaum lain (tujuh tangkapan). Daripada statistik itu juga,
mereka yang bekerja sendiri paling ramai terlibat iaitu 269 orang, diikuti pengganggur 256
orang dan pelajar 238 orang. Mereka yang bekerja sebagai buruh turut ditangkap seramai
186 orang, pekerja kilang 174 orang, penghantar surat 161 orang, mekanik 59 orang, dan
lain-lain 214 orang. Golongan mat rempit yang berumur lingkungan 16 hingga 20 tahun
paling ramai ditangkap iaitu 913 orang, diikuti umur 21 hingga 25 tahun seramai 550 orang,
26 hingga 30 tahun seramai 63 orang, bawah 15 tahun seramai 26 orang dan lebih 31 tahun
seramai lima orang.
Isu Pembuangan Bayi
Masalah pembuangan bayi bukanlah merupakan satu perkara yang baru berlaku di negara
ini. Sejak zaman Arab Jahiliyah lagi kita dapati gejala tidak beretika ini telah dilakukan
khususnya terhadap bayi serta nak-anak perempuan atas faktor keagamaan masyarakat
pada masa itu. Khalifah Umar Al-Khattab juga pernah melakukannya semasa beliau belum
menganut agama Islam. Akan tetapi, gejala pembuangan bayi kini begitu berbeza senarionya
memandangkan pembuangan bayi ini dilakukan atas desakan hawa nafsu manusia itu sendiri
yang terlibat dengan aktiviti penzinaan hasil daripada pergaulan bebas masyarakat pada hari
ini. Malu, sedih, buntu setelah terlanjur dan mengandung anak di luar nikah, maka
pengguguran serta pembuangan bayi menjadi langkah terbaik dalam menutup segala
keaiban yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kini gejala buang bayi diperkatakan
semula berikutan semakin ramai bayi yang ditemui sama ada dalam keadaan hidup atau mati
di merata tempat.
Fenomena seks bebas berlaku di mana-mana di seluruh dunia. Di Amerika Syarikat misalnya
dan juga negara-negara Barat lain, kajian menunjukkan satu daripada lima remaja melibatkan
diri dalam hubungan seks sebelum mereka mencapai umur 15 tahun. Beberapa kajian yang
dilakukan di negara ini juga menunjukkan 27 peratus daripada remaja kita hari ini
mengadakan hubungan seks luar nikah. Majlis HEWI PKPIM juga melihat senario
pembuangan bayi yang berlaku sejak akhir-akhir ini sangat kritikal dan perlu ditangani habishabisan
oleh semua pihak. Sepanjang tempoh dua tahun sehingga 2006, JKM menerima
maklumat sejumlah 145 bayi luar nikah dibuang dan dijumpai di tempat awam atau
diserahkan sendiri oleh ibu bermasalah kepada polis. Pihak kerajaan dan bukan kerajaan
perlu bekerjasama dalam menangani isu ini. Isu pembuangan bayi merupakan isu yang besar
dan perlu diberi perhatian serius kerana ia melibatkan nyawa seorang kanak-kanak yang
tidak berdosa.
Pada tahun 2006, sebanyak 83 kes telah dicatatkan di seluruh negara berbanding 65 kes
pada 2000. Sepanjang tempoh 2000 hingga 2006, sejumlah 580 pembuangan bayi telah
dicatatkan dengan 48 daripadanya masih merupakan janin. Apa yang lebih membimbangkan
lagi ialah pembuangan bayi turut menular di institusi pengajian tinggi (IPT). Perangkaan Ibu
Pejabat Polis Bukit Aman merekodkan 580 kes buang bayi dari 2000 hingga tahun lalu,
dengan Selangor dan Johor mencatat kes paling tinggi. Pada 2000, 65 kes dicatatkan di
seluruh negara, 2001 (97 kes), 2002 (98 kes), 2003 (92kes), 2004 (78 kes), 2005 (67 kes)
dan 2006 (83 kes). Tahun lalu sahaja, daripada 83 kes di seluruh negara, Selangor
mencatatkan 24 kes, Johor (21 kes), Sarawak (12 kes), Sabah (11 kes), Kedah, Negeri
Sembilan dan Pahang (masing-masing tiga kes), Perak dan Melaka (dua kes) serta Kelantan
dan Terengganu (satu kes). Statistik sama turut mencatatkan usia bayi yang dibuang
membabitkan dua kategori, iaitu janin dan baru lahir. Untuk janin, 48 kes dilaporkan dalam
tempoh 2000 hingga 2006, manakala baru lahir pula 532 kes.
Gejala buang bayi adalah bukti yang paling nyata bahawa masyarakat kita sedang dilanda
oleh masalah keruntuhan moral yang serius. Kebejatan sosial yang sedang berlaku itu
menandakan bahawa masyarakat kita sedang sakit. Sekaligus menunjukkan betapa proses
pembangunan yang dilaksanakan dalam negara kita berada pada kedudukan yang tidak
seimbang. Terdapat sesuatu yang tidak kena pada program pembangunan sosial negara.
Begitu juga dengan sistem pendidikan yang telah gagal membendung pelbagai gejala dan
kegiatan tidak sihat dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. Di samping itu, pengaruh rakan
Seminar Kaunseling Keluarga 2008
58
sebaya, terutamanya dalam kalangan remaja lelaki, juga merupakan faktor penyebab
mengapa remaja terdorong melakukan hubungan seks tanpa tahu risikonya.
Selain itu, kurangnya didikan agama juga menjadi punca utama mengapa mereka tidak dapat
menahan diri daripada terjebak dalam kancah maksiat seperti ini. Halijah berkata, antara
kesan-kesan mengamalkan seks bebas ialah kehamilan. Di Amerika Syarikat misalnya, lebih
kurang 40 peratus daripada remajanya hamil luar nikah. Akibat kehamilan luar jangkaan ini
ramai remaja perempuan bertindak menggugurkan kandungan mereka yang akhirnya
menimbulkan komplikasi kesihatan dan kematian. Statistik yang diperoleh oleh Pertubuhan
Kesihatan Sedunia (WHO) mendapati 4.4 juta remaja dunia pernah menggugurkan
kandungan.
PUNCA-PUNCA KERUNTUHAN AKHLAK
Saban hari isu-isu gejala sosial yang membabitkan gadis remaja hangat diperkatakan, secara
tidak langsung, isu ini turut menggambarkan bahawa gadis remaja kini semakin agresif,
berani, dan liar. Banyak kajian akademik telah dibuat oleh mereka yang pakar dan terlibat
secara langsung dengan isu-isu remaja secara langsung dan tidak langsung seperti pihak
kementerian, jabatan, agensi, persatuan dan NGO, pihak cerdik pandai, orang perseorangan
dan lain-lain. Daripada kajian yang telah dijalankan didapati masalah remaja ini mempunyai
hubungan kait yang luas dengan masyarakat, keluarga, pengetahuan agama, tahap
pendidikan, suasana rumah, pengaruh luar, media, hiburan, jati diri, rakan-rakan dan lainlain.
Apabila masalah keruntuhan remaja dibincangkan soalan yang biasa ditanya ialah siapa
yang harus dipersalahkan dan mengapa perkara ini berlaku?
Perasaan Ingin Tahu dan Ingin Mencuba
Remaja ialah mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Pada peringkat usia ini, mereka
mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Justeru apa-apa sahaja perkara baru yang
terjadi di sekeliling mereka akan mengundang perasaan ingin tahu dalam kalangan remaja.
Secara tidak langsung membuatkan mereka terdorong untuk mencuba dan melakukan
perkara-perkara tersebut. Perasaan begitu sebenarnya adalah baik untuk remaja, namun
yang menimbulkan masalah apabila mereka tiada ‘guide line’ dari orang-orang yang
sepatutnya, umpamanya para ibu bapa, keluarga, jiran dan sebagainya. Jadi perasaan ingin
tahu remaja akan mendorong mereka melakukan apa ingin dilakukan tanpa memikirkan baik
atau buruknya perkara perkara tersebut.
Pengaruh Rakan Sebaya
Kawan-kawan menjadi orang yang rapat dengan mereka. Kawan yang baik, boleh
membimbing mereka kepada kebaikan, namun jika tersilap memilih kawan, akan
mempengaruhi mereka kepada perkara-perkara yang buruk. Selain itu sikap remaja turut
menyumbang kepada gejala sosial, kadangkala mereka ini terlalu mudah mempercayai orang
lain. Umpamanya, jika mereka merasakan rakan-rakan mereka lebih rapat dan lebih
memahami, dengan mudah mereka akan mengikut apa yang dilakukan oleh rakan-rakan.
Mereka lupa bahawa “kawan juga kadangkala boleh makan kawan”. Dalam keadaan ini ramai
para remaja terjerumus ke dalam gejala sosial.
Pengaruh Media Massa
Media massa juga menjadi penyumbang kepada berlakunya gejala sosial dalam kalangan
para remaja hari ini. Tidak semuanya apa yang dipaparkan di media massa itu memberikan
kesan yang buruk. Namun, ada segelintir program-program dan drama-drama yang
memaparkan pergaulan bebas dalam kalangan remaja, program-program realiti televisyen,
serta rancangan-rancangan yang bersifat hiburan semata-mata mempengaruhi para remaja
dengan perkara yang tidak baik. Umpamanya corak pergaulan remaja yang jauh dari nilainilai
ketimuran, cara berpakaian yang kurang sopan dan gaya hidup yang mengikut cara
barat. Terdapat juga unsur-unsur lucah dan mengghairahkan terdapat dengan mudah
dipasaran sama ada dalam bentuk bercetak, CD, atau lain-lain selain dari itu bahan media ini
mudah diperolehi.
Seminar Kaunseling Keluarga 2008
59
Sikap Keluarga
Dalam hal ini keluarga juga ada kalanya menjadi pendorong bertambahnya gejala sosial
dalam kalangan remaja. Walaunpun tidak berlaku pada semua keluarga, tetapi keluarga yang
mengamalkan sikap terlalu mengongkong atau terlalu memberikan kebebasan kepada para
remaja, boleh menjadi penyumpang kepada wujudnya masalah ini. Mereka menjadi ahli
keluaraga yang hanya hidup tapi tidak diperduli dan tidak diberi input kerohanian, kesedaran,
nilai-nilai mulia dan keagamaan yang cukup. Keluarga yang terlalu mengongkong ialah
keluarga yang mengamalkan sikap terlalu tertutup. Maksudnya keluarga itu seolah-olah telah
menetapkan suatu undang-undang atau peraturan yang perlu diikuti oleh setiap ahli keluarga
tanpa kompromi. Keadaan ini boleh menyebabkan jiwa remaja memberontak dan jika
berpeluang keluar dari keadaan itu mereka akan melakukan apa sahaja yang terlintas di
fikiran tanpa berfikir panjang. Manakala keluarga yang terlalu memberikan kebebasan ini
biasanya bersikap terbuka yang keterlaluan. Di dalam keluarga sebegini, tiada suatu
peraturan atau ketetapan khusus yang diamalkan. Keadaan ini juga tidak baik kerana para
remaja perlukan sesuatu yang boleh dijadikan panduan untuk menjalani kehidupan mereka.
Tanpa panduan, belum tentu mereka dapat melalui kehidupan ini dengan sebaik mungkin
mengakibatkan mudah terjerumus ke arah gejala sosial yang pelbagai kini.
Institusi keluarga penting untuk membantu mengelakkan para remaja dari terjebak dengan
gejala sosial. Paling penting perlu dititik beratkan ialah tentang agama. Adanya asas agama
yang teguh, remaja tidak akan sewenang-wenangnya terjerumus kepada perkara yang tidak
baik. Dalam hal ini peranan ibu bapa sangat penting, terutamanya sebagai model kepada
anak-anak. Kesibukan bukan alasan sebagai penghalang ibu bapa mengambil berat hal
anak-anak mereka. Paling penting ibu bapa tahu berperanan dan mengamalkan masa yang
berkualiti dengan anak-anak. Ibu bapa seharusnya mempunyai masa untuk berkomunikasi
dan mengambil tahu perihal anak-anak mereka. Selain itu, ibu bapa yang memiliki anak
remaja hendaklah ‘menjadi rakan’ kepada mereka. Dengan ini anak-anak akan lebih
mempercayai ibu bapa dan menjadikan mereka sebagai rujukan jika berdepan dengan
masalah. Apabila anak-anak bercerita tentang masalah mereka, ibu bapa hendaklah
memberikan tumpuan. Jangan terus membuat spekulasi yang tidak baik ataupun terus
menghukum. Berikan masa untuk berbincang dan mencari jalan penyelesaian terbaik.
Ibu bapa juga digalakkan merancang aktiviti bersama anak-anak dan ahli-ahli keluarga.
Contohnya, di bulan Ramadan ini, seboleh-bolehnya semua ahli keluarga berkumpul untuk
berbuka puasa ataupun bersama-sama ke surau atau masjid untuk menunaikan solat sunat
Tarawih. Para ibubapa juga perlu sentiasa memantau keadaan anak-anak, tidak boleh ‘just
take for granted’. Mereka tidak boleh membiarkan anak-anak bersendirian menentukan jalan
hidup mereka. Anak-anak perlu dibimbing. Selain itu, ibu bapa perlu mengenali rakan anakanak
remaja mereka. Jika perlu, sesekali minta supaya anak-anak membawa rakan-rakan
mereka ke rumah supaya dapat dipastikan dengan siapa anak kita berkawan. Ibu bapa harus
sentiasa berdoa agar anak-anak mereka terhindar dari perkara-perkara yang tidak diingini.
Mereka harus sedar bahawa doa ibubapa sangat penting untuk kesejahteraan hidup anakanak.
KESAN DAN CABARAN TERHADAP FENOMENA KERUNTUHAN AKHLAK
Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada hari ini akan memberikan kesan dan impak
yang begitu besar dalam masyarakat. Remaja merupakan aset utama negara pada masa
akan datang, memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara. Kesan
jangka panjang dan jangka pendek pasti akan berlaku seandainya remaja pada hari ini tidak
tahu bagaimana untuk membentuk dan memuliakan akhlak mereka. Akhlak merupakan
peribadi dan cermin diri bagi seseorang individu. Kiranya individu itu mempunyai akhlak yang
buruk, maka secara automatiknya peribadi individu itu juga akan menjadi buruk. Remaja
yang mempunyai akhlak yang buruk boleh memberi kesan kepada diri sendiri, keluarga,
masyarakat, dan negara.
Seminar Kaunseling Keluarga 2008
60
Kesan Ke atas Individu
Akhlak merupakan cermin dan peribadi seseorang individu. Oleh itu akhlak sangat penting
dalam kehidupan seharian seseorang individu. Individu yang mempunyai akhlak yang baik
akan dipandang mulia dan tinggi, manakala individu yang tidak mempunyai akhlak yag baik
akan dipandang serong dan dicemuh oleh masyarakat sekeliling. Akhlak yang baik
seharusnya dihiasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Namun begitu
kebanyakan remaja pada hari ini, terutamanya remaja muslim, mempunyai akhlak yang
begitu memalukan agama, bangsa dan negara.
Banyak kejadian seperti pembuangan bayi, zina, perjudian, budaya homoseksual, penagihan
dadah dan sebagainya dilakukan oleh remaja muslim pada hari ini yang kebanyakan mereka
berpaksikan dan bertunjangkan nafsu dan amalan yang dipengaruhi oleh budaya-budaya
Barat dan asasnya mungkin berpunca daripada kurangnya pegangan agama pada diri
mereka. Tidak dapat dinafikan juga kesan keruntuhan akhlak akan memberikan kesan yang
mendalam pada diri individu.
Kesan Ke atas Keluarga
Keluarga memainkan peranan yang penting kerana dari institusi kekeluargaanlah kebahagian
dan keharmonian sesuatu masyarakat itu bermula. Keruntuhan institusi kekeluargaan akan
menyebabkan hilangnya kebahagian dan keharmonian dalam sesuatu masyarakat. Akhlak
yang baik dan mulia datangnya daripada sesebuah institusi kekeluargaan yang harmoni dan
bahagia. Benarlah kata–kata hikmah yang menyatakan bahawa rumah itu adalah akar
segala-galanya. Oleh sebab itu, keruntuhan akhlak akan menyebabkan dan memberikan
kesan yang besar ke atas kebahagian dan keharmonian sesuatu institusi kekeluargaan itu.
Antara kesan yang akan berlaku akibat terhadap institusi kekeluargaan ialah:
• Keruntuhan institusi kekeluargaan akan berlaku. Akhlak yang baik datangnya
daripada keluarga yang harmoni dan bahagia.
• Akibat wujudnya ketidakharmonian dalam kekeluargaan, pastinya akan wujud
penceraian.
• Masa depan anak-anak akan terbiar dan tidak terpelihara. Anak – anak akan
hilang tempat bergantung dan bermanja.
• Wujudnya masalah-masalah sosial yang lain seperti budaya lepak, ketagihan
dadah, pelacuran, perjudian, hubungan sesama jenis dan masalah-masalah yang
lain.
Kesan Ke atas Masyarakat
Keruntuhan akhlak akan memberikan kesan yang sangat besar dalam masyarakat. Jatuh
bangunnya sesuatu negara, agama dan bangsa dapat dilihat dari segi akhlak dalam
masyarakat itu sendiri. Tidak dinafikan akhlak remaja pada hari ini sangat membimbangkan.
Budaya kuning dan pengaruh budaya Barat mudah meresap masuk dan menjadi ikutan para
remaja hari ini. Kiranya hal ini tidak dibendung oleh pihak–pihak yang tertentu, terutamanya
oleh pihak kerajaan dan juga pihak–pihak yang berwajib, maka tidak hairanlah pada masa
akan datang masyarakat kita akan hancur dan keruntuhan akhlak remaja–remaja Melayu
terutamanya akan rosak dan binasa. Oleh itu pihak–pihak atau anasir luar akan cuba
mengambil kesempatan atas kelemahan bangsa kita sendiri. Namun begitu kesan yang
paling ketara yang akan dilihat kiranya akhlak remaja pada hari ini tidak dikawal ialah:
• Masyarakat di negara ini akan menjadi porak-peranda, berpecah-belah dan tidak
bersatu-padu.
• Perasaan buruk dan prasangka pasti akan wujud dalam masyarakat. Sifat saling
curiga-mencurigai akan bertahta di hati masyarakat.
• Wujudnya pergaduhan dalam masyarakat akan pasti akan berlaku. Isu-isu
perkauman akan wujud seandainya pergaduhan ini melibatkan antara dua kaum.
• Kadar jenayah dalam kalangan masyarakat juga akan meningkat yang mana hal ini
disebabkan oleh kadar keruntuhan akhlak di kalangan remaja semakin meningkat.
Seminar Kaunseling Keluarga 2008
61
• Keharmonian dalam masyarakat tidak akan wujud.
Kesan Ke atas Negara
Tidak dapat dinafikan juga keruntuhan akhlak akan memberikan kesan yang sangat besar
kepada negara. Jatuh dan bangunnya sesebuah negara dan masyarakat itu bergantung
kepada akhlak remaja atau generasi pada waktu sekarang. Tidak dapat dinafikan lagi, akhlak
remaja pada waktu ini berada pada tahap yang membimbangkan. Semua pihak terutamanya
kerajaan, badan NGO, dan juga daripada masyarakat itu sendiri harus berganding bahu
untuk menangani gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Antara kesan yang
akan berlaku ialah:
• Negara akan kehilangan generasi dan kepimpinan pada masa hadapan.
• Kerancakan pembangunan negara akan terbantut dan keadaan ekonomi negara juga
sukar untuk berkembang kerana wujudnya gejala sosial dan keruntuhan akhlak yang
yang tinggi di kalangan masyarakat.
• Kadar jenayah dalam negara juga akan meningkat sejajar dengan peningkatan gejala
sosial dan keruntuhan akhlak.
• Perbelanjaan kerajaan akan juga turut meningkat akibat berlakunya dalam
peningkatan dalam kadar jenayah.
• Anasir-anasir luar akan mudah meresap masuk kedalam negara seandainya
generasi pada hari ini tidak tahu menjaga akhlak mereka.
• Kiranya akhlak remaja pada hari ini terutamnya akhlak remaja Islam hancur dan
rosak, maka pandangan bangsa lain terhadap agama yang kita anuti pada hari ini
tentulah serong dan buruk.
KESIMPULAN
Kajian ini mendapati bahawa keruntuhan akhlak dalam kalangan rakyat Malaysia begitu
membimbangkan dan boleh merencatkan kecemerlangan negara. Malahan jika ini tidak
ditangani dengan bijaksana serta perancangan yang teliti pastinya akan mengancam
keselamatan negara kerana elemen-elemen keruntuhan akhlak ini boleh menjerumuskan
seseorang itu ke arah kehancuran. Kecemerlangan yang dilaungkan dan digembargemburkan
ketika ini tidak memberi apa-apa makna kiranya akhlak rakyat tidak seiring
dengan agenda untuk mencemerlangkan negara bangsa. Inilah antara yang menjadi isu dan
cabaran besar pemimpin dan semua pihak untuk menentukan negara dan rakyat benar-benar.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

KETURUNAN SIAM MALAYSIA.

Walaupun saya sebagai rakyat malaysia yang berketurunan siam malaysia,saya tetap bangga saya adalah thai malaysia.Pada setiap tahun saya akan sambut perayaan di thailand iaitu hari kebesaraan raja thai serta saya memasang bendera kebangsaan gajah putih.

LinkWithin