Ahad, 22 Januari 2012

SUDAH SAATNYA UMAT ISLAM BERSATU PADU.

Islam itu telah lama muncul di muka bumi ini sebagai rahmatanlilalamin...
sajak pertama Islam datang hal itu membuat sebuah persaudaraan di antara kaum madina dan kaum arab mekah... persahabatan yang terjalin sangat baik... itu di sebabkan Oleh sistem islam yang sangat mengenal persaudaraan sesama muslim ...

Barangsiapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya,maka Allah akan memperhatikan kepentingannya.
Barangsiapa yang melapangkan suatu kesulitan sesama muslim,maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan dihari kiamat.
Dan barangsiapa yang menutupi kejelekan orang lain maka Allah akan menutupi kejelekannya dihari kiamat.
Muttafaq allaihi

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata : Rasulullah shollallohu �alaihi wa sallam bersabda : Janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan.
Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, (dia) tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya.
Taqwa itu disini (seraya menunjuk dadanya sebanyak tiga kali). Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain; haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.
Hadits 35 (Kumpulan Hadits Arbain - Imam Nawawi)

Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radiallahuanhu, pembantu Rasulullah Shallallahu�alaihi wasallam dari Rasulullah Shallallahu�alaihi wasallam, beliau bersabda:
Tidak beriman salah seorang diantara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.
Hadits 13 (Kumpulan Hadits Arbain - Imam Nawawi)

Tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan (menasihati) satu sama lain,
dan menyantuni saudara-saudaranya (yang memerlukan).
HR. Ad-Dailami

Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodaqoh.
Mashabih Assunnah

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan
tidak mengecewakannya (membiarkannya menderita) dan tidak merusaknya (kehormatan dan nama baiknya).
HR. Muslim

Tiada beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai segala sesuatu bagi saudaranya sebagaimana yang dia cintai bagi dirinya.
HR. Bukhari

Dan Banyak lagi ke indaha di dala islam..


Bagaimana dengan Islam jaman sekarang saudaraku !!!!
Kenapa kita terpecah belah saudaraKu !!!
mari kita satukan Islam yang di ridoi Allah Subhanahu Wata'ala !!!
Mari kita satukan barisan !!!

ISLAM hanya satu TIADA kata LIBERAL !!!!

ISLAM hanya satu TIADA pemisahan oleh PARTAI !!!

ISLAM hanya satu TIADA tauhid yang BERBEDA !!!

ISLAM hanya satu TIADA perbadaan RUKUN ISLAM !!!

ISLAM hanya satu TIADA perbadaan RUKUN IMAN !!!TAPI Hanya ada ISLAM yang SATU Islam yang di ridhoi Allah..


Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka,
karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

KETURUNAN SIAM MALAYSIA.

Walaupun saya sebagai rakyat malaysia yang berketurunan siam malaysia,saya tetap bangga saya adalah thai malaysia.Pada setiap tahun saya akan sambut perayaan di thailand iaitu hari kebesaraan raja thai serta saya memasang bendera kebangsaan gajah putih.

LinkWithin